Personvernerklæring for Orkla Credit AS

Personvernerklæring for Orkla Credit AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Orkla Credit samler inn og bruker personopplysninger.

Daglig leder hos Orkla Credit er til en hver tid behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Generelt

Orkla Credit AS behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Behandling innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger. Formålet med behandlingen er å innkreve pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk.

Etter personopplysningsforskriften § 1-3 gjelder ikke personopplysningsloven for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.) Ansatte hos Orkla Credit AS har skrevet under en taushetserklæring.

For å kunne behandle inkassosaker effektivt, har Orkla Credit AS tilgang til flere offentlige administrative registre. Derfor er personvern og datasikkerhet sentralt i all saksbehandling, slik at folk skal være trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Eksempler på personopplysninger vi behandler er navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, sivil status, boforhold, skatteopplysninger, betalingsanmerkninger, osv.

Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene rettes eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan.

Sletting av personopplysninger gjøres iht bransjenorm for inkassobransjen i Norge.

Behandling av persondata via nettsiden

Formål med behandlingen

Orkla Credit behandler anonymisert brukerstatistikk på nettsiden som et ledd i å optimalisere funksjonalitet, brukeropplevelsen og for å ivareta sikkerhet.

Personopplysninger behandles først etter at en person har kontaktet oss, har benyttet et kontaktskjema på nettsidene våre, eller har inngått et kundeforhold. Disse personopplysningene blir brukt som et ledd i å yte god kundeservice, utføre salg, kartlegging og kommunikasjon med vedkommende.

Hvordan vi samler inn informasjon

Informasjonen samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, loggføring av IP adresser, kontaktskjema, søkeskjema, e-post, telefon og åpne kilder.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du kan selv bestemme om en nettside skal kunne lagre slike informasjonskapsler i din nettleser ved å endre innstillingene. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker finner du nederst i dokumentet.

Loggføring av IP adresser

IP adresser blir innhentet av enhver som besøker våre nettsider. Dette blir gjort for å ivareta sikkerhet, finne feilkilder eller for tilgangskontroll. IP adresser knyttes kun til enkeltpersoner som gir oss personopplysninger. Informasjon kan brukes til å sammenlikne IP adresse og aktivitet på nettsidene.

IP adresser lagres over en periode som gjør det mulig å oppretteholde god funksjonalitet og sikkerhet. IP adresser som manuelt har blitt blokkerte, som følge av sikkerhetsbrudd, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å forhindre videre sikkerhetsbrudd.

Kontaktskjema

Når noen benytter kontaktskjema på våre nettsider vil informasjonen bli lagret i en database. Dette for å sikre at informasjonen kommer frem til korrekt mottaker og for å kunne yte nødvendig kundeservice. Informasjon som det ikke lenger er nødvendig å ta vare på vil bli slettet, enten automatisk eller manuelt.

Kundebehandlingssystem (CRM)

Personopplysninger som vi har mottatt gjennom nettsiden, e-post, telefon, åpne kilder eller annen kontakt blir lagret i vårt kundehandlingssytem (CRM). Opplysningene blir lagret for å kunne opprettholde god og effektiv kommunikasjon. Personopplysninger som er nødvendig for å opprettholde et kundeforhold blir lagret så lenge dette er nødvendig. Andre personopplysninger slettes når det ikke lenger er behov for dem eller på oppfordring fra personen de gjelder.

Utlevering av persondata til tredjepart


Generell bedriftsinformasjon og personopplysninger til kontaktperson i den aktuelle bedriften kan bli delt med våre samarbeidspartnere og underleverandører. Dette gjelder spesielt dersom det er nødvendig i forbindelse med levering av et tilbud eller en tjeneste og produkt. Typiske underleverandører er designbyråer, kommunikasjonsbyråer, trykkerier og regnskapsbyrå.

Sikkerhet

Foretningskritiske sky-løsninger sikres med 2-faktor autentisering hvor kun ansatte i bedriften har tilgang. Backup lagres kryptert. Bærbare enheter er krypterte og oppsatt med gjenfinning og sletting. Kommunikasjon mellom løsningene er kryptert.

Sletting

Personopplysninger som ikke anses som nødvendig for videre kundeforhold eller oppfølging blir slettet.

Rettigheter

De som er registrert i en av Orkla Credit sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

Orkla Credit AS
Orkdalsveien 100
7300 Orkanger
+47 469 72 929
[email protected]

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig

Astrid Hoston

Daglig leder

Tlf: +47 72 49 90 73 Mob: 907 77 540

Følgende informasjonskapsler kan bli brukt på våre nettsider eller i sammenheng med våre tjenester

Google Fonts

Benyttes for å vise enkelte skrifttyper. Google samler inn brukerstatistikk og andre typer data spesifisert i deres personvernærklæring. Du kan lese mer på https://developers.google.com/fonts/faq/privacy

YouTube

Benyttes for å vise videoer på nettsiden. YouTube benytter egne informasjonskapsler og samler inn brukerstatistikk. Du kan lese mer på https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Benyttes for å vise videoer på nettsiden. Vimeo benytter egne informasjonskapsler og samler inn brukerstatistikk. Du kan lese mer på https://vimeo.com/privacy

Akismet

Akismet er en tjeneste som benyttes for å forhindre at spam blir levert til våre e-postservere eller blir lagt igjen i form av kommentarer på våre nettsider. Akismet samler inn forskjellig informasjon som er spesifisert i deres egen personvernerklæring. Du kan lese mer på https://automattic.com/privacy/