Integrasjoner

Ny teknologi sikrer flyten av tall og informasjon mellom systemer.

Vi tilbyr sømløse overføringer mellom forskjellige økonomisystem. Dette gir oss mange fordeler, og er en trygghet for deg.

Systemet vårt kan enkelt hente ut og se forfalte fordringer, direkteinnbetalinger, eventuelle utstedte kreditnota og informasjon om mottatte betalinger. Dette blir så sendt over til ditt system, hvor du kan være trygg på å ha oppdaterte tall og informasjon om sakene.

Vi benytter markedets mest moderne hjelpeverktøy (åpne API-er) i innfordringen. Så blir det enklere å ha full kontroll på utestående fordringer til enhver tid.