Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Viktig å ta grep

En levert vare eller tjeneste er ikke solgt før denne er betalt. Forfalte krav er ferskvare. Jo lengre tid det tar før du purrer etter forfall, jo større er sjansen for at din kunde glemmer hele kravet. Vi opplever at mange bedrifter har gode rutiner for utfakturering, men dessverre er rutiner for purring heller dårlige.

En manglende betaling ved forfall kan ha ulike årsaker. Kunden har ikke penger å betale med, mottatt faktura er forlagt og glemt, kunden unnlater å betale med vilje i håp om at kravet blir glemt, eller kunden er uenig i kravet. Det er derfor viktig å purre opp fordringen etter forfall. Dette gir kunden en siste sjanse til å betale før kravet går videre til inkasso. Er purringen et inkassovarsel, og heller ikke dette blir betalt, skal kravet følges opp med inkasso. Dine faste kunder leser dine rutiner for betalingsoppfølging. Det er derfor viktig å ha en god struktur og rutine på dette. Dine tilfeldige kunder gis kortest mulig kredittid og følges opp snarest med purring.

I dag er det krav om at inkassovarsel skal sendes fysisk via post. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å åpne for at både inkassovarsel og betalingsoppfordring skal kunne sendes via e-post. Forbrukerombudet er ikke enig i dette. Inkassobransjen venter spent på en endelig avgjørelse. Åpnes det for elektronisk utsending, vil dette være langt mer tids- og kostnadsbesparende.