Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Utestående fordringer er ferskvare

Det har vært en sterk økning i antall inkassosaker de siste årene og det er flere årsaker til dette. Innskjerpede rutiner i bedriftene gjør at ubetalte krav raskere sendes til inkassoselskapet, ofte uten forutgående purring da dette ikke er lovpålagt. Mange bedrifter setter også bort innkrevingsarbeidet i mye større grad enn tidligere. En slik endring medfører at misligholdte krav nå blir rapportert til Finanstilsynet, mens ubetalte fordringer tidligere var til inndrivelse hos bedriften selv.

Selv om inkassoselskapene mottar flere ubetalte krav, viser statistikken også en sterk økning i antallet løste saker. Betaling skjer nå på et tidligere stadium i innfordringsprosessen enn tidligere. I første halvår 2009 ble 28 % av oversendte saker til inkassoforetak avsluttet før utsendelse av betalingsoppfordring, mens for første halvår 2011 var dette tallet 34 %. Dette kan forklares med at gode kredittrutiner øker sannsynligheten for å få innbetaling på de ubetalte kravene – utestående fordringer er ferskvare.

Så enkelt kan det gjøres

Orkla Credit gjør det enkelt for deg å inndrive forfalte fordringer:

Så enkelt kan det gjøres

*Har du glemt brukernavn og passord, kontakt oss.

Kompetanse

Orkla Credit kan også bidra med:

  • Rådgiving innen intern kredittstyring
  • Kredittsjekk av dine kunder
  • Kurs eller kundedager der det settes fokus på gode kredittrutiner