Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Ungdom og betalingsproblemer

Ungdom i alderen 18 til 25 år sliter med betalingsproblemer. Dette kan forplante seg videre i livet. En eller flere betalingsanmerkninger kan få konsekvenser ved opptak av blant annet boliglån. De siste kvartaler viser en økning i betalingsanmerkninger på 12 % hos aldersgruppen under 25 år. Årsaken til dette ligger i den generelle tilgangen på kreditt og unge menneskers gjeldsopptak ved forbrukskjøp. Over halvparten av landets inkassosaker har sitt utspring i enten mobilregninger eller usikret kreditt knyttet til kredittkort eller forbrukslån. Gjeld knyttet til forsikring og offentlige tjenester er også en del av dette.

Det er et sterkt ønske om at videregående skoler setter av noe tid til undervisning rundt privat økonomi. I dag et nok dette et tema som dessverre får lite fokus i skolen.

I dagens samfunn er det lett å stifte kreditt over det en kan betjene. Følgene kan derfor bli betalingsvansker og inkassosaker med dertil betalingsanmerkninger.