Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Trender i tiden

Norske bedrifter hadde et godt år i 2014, med inneværende år startet med en faretruende økning i antall konkurser. I de siste måneder har dette flatet ut noe. Utviklingen i resten av året vil avhenge mye av oljeprisene og om andre næringer vil gjøre opp for investeringsnedgangen i oljenæringa. Mye av konkursøkningen i starten av året kan også tilskrives stor vekst i antall mindre AS etter at reglene om mindre kapitalkrav ved stiftelse ble innført.

Norge har ellers hatt en økning på 8,9 % i antall inkassosaker mot aksjeselskap de siste 12 måneder. Ikke siden finanskriseåret 2009 har økningen vært så stor. Det er også en økning i antall inkassosaker som havner i rettssystemet.