Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Trender i Inkassonorge

En av tre nye saker i 2012 ble avsluttet etter purring eller inkassovarsel

Hvert år rapporterer alle inkassoselskapene i Norge sine tall til Finanstilsynet. Innrapporterte tall for 2012 viser at en av tre nye saker ble avsluttet før inkassokrav ble sendt ut. Det vil si at skyldner betalte purring eller inkassovarsel sendt fra inkassoselskapet. Det er en tydelig trend at norske bedrifter setter bort purring og oppfølging fakturaer til innfordringsselskaper.

Hovedtrekk 2012

  • 5,9 millioner nye saker registret, en vekst på 4,8 prosent fra 2011.
  • 5,8 millioner saker ble avsluttet, en vekst på 4,6 prosent fra 2011. Av disse ble 1,95 millioner avsluttet på purrestadiet, en økning på hele 8,3 prosent.
  • Misligholdte forpliktelser til inndrivelse hos inkassoselskapene var ved fjorårets slutt 64,5 milliarder kroner, en vekst på 2,1 prosent.

Veksten i antall nye og avsluttede saker skyldes i stor grad at inkassoselskapene sender purring og inkassovarsel på vegne av sine kunder. Mye tyder på at økningen i antall nye saker ikke er knyttet til alvorlige betalingsproblemer.