Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Trender i inkassonorge

Hvert år rapporterer alle inkassoselskapene i Norge sine tall til Finanstilsynet. Innrapporterte tall for 2013 viser at en av tre nye saker ble avsluttet før inkassokrav ble sendt ut. Det vil si at skyldner betalte purring eller inkassovarsel sendt fra inkassoselskapet. Dette tilnærmet like tall som for 2012. Totalt mottok inkassoselskapene 6,7 millioner nye saker, mens i underkant av 6,3 millioner ble avsluttet i løpet av 2013.

Antall konkurser økte med over 15 % i 2013. I alt gikk 3.664 selskap konkurs i løpet av fjoråret. Trenden for konkurser har vært synkende i perioden 2009-2012. Årsaken til den kraftige økningen er blant annet at det nå er mindre krevende å starte et aksjeselskap, noe som har gitt en kraftig økning i antall aksjeselskaper.