Tjenester

OrklaCredit_Tjeneter

Inkassovarsel

Orkla Credit kan sende inkassovarsel på dine vegne. Reglene rundt inkassovarsel kan være forvirrende, la oss ta jobben!

Inkasso

Inkasso handler om å kreve inn penger fra personer og bedrifter som ikke har betalt regningene sine i tid. Dette kan være en omstendelig prosess og det er viktig at det gjøres i tråd med loven. Erfaringsmessig ser vi også at inkasso er ferskvare, det handler om å få sakene behandling så tidlig som mulig, da er de enklere å løse og man får raskere inn pengene sine. 90 % av inkassosakene løses uten å involvere rettsapparatet, men noen saker må sendes videre. Vi skiller på før-rettslig og rettslig behandling.

InfoCenter

Vårt brukervennlige InfoCenter gjør registrering og oppfølging enkelt.

Integrasjonsløsninger

Har du større mengder saker tilbyr vi løsninger for enkel registrering av disse.

Utenlandsinkasso

Vi har samarbeidspartner på tjenester innen utenlandsinkasso.

Overvåkning

Vi har en effektiv overvåkningstjeneste som igjen gjør avskrevne fordringer til aktiv kapital.

Andre tjenester

Andre tjenester vi kan tilby eller formidle er flere.