Inkasso

OrklaCredit

 

Før – rettslig inkasso

Etter utløpt betalingsfristen i inkassovarslet, sender Orkla Credit en betalingsoppfordring. Denne oppfordringen gir skyldner en lovfestet betalingsfrist på nye 14 dager. Det følges videre opp med brev og påminnelser. Vi følger opp med aktiv bruk av purringer pr. telefon, sms og e-post til den som skylder penger.

Saksbehandler har alltid som mål å komme i kontakt med den som skal betale. Det avtales et tidspunkt for oppgjør av kravet. I enkelte tilfeller må det inngås en nedbetalingsavtale da skyldner ikke greier å betale det totale kravet med det samme. Jo lengre tid det tar før den som skylder penger kan betale, desto større blir kravet. Det tilkommer ytterligere renter og inkassoomkostninger som skyldner må betale.

 

Rettslig inkasso

Settes i gang i samråd med fordringshaver der før- rettslig inkasso er forgjeves, ved tvist, gjeldsbrevkrav, pantekrav etc. Normal fremgangsmåte vil være uttak av forliksklage, begjæring om utleggsforretning og evt. begjæring om tvangssalg av løsøre eller fast eiendom. Vi sørger for at de nødvendige rettslige skritt tas, og stiller med juridisk kompetanse i tilfeller der dette er nødvendig.