Overvåkning

 

Dersom en sak ikke lar seg løse til tross for at alle muligheter for en kortsiktig løsning er forsøkt, kan saken legges på overvåkning (inntil 10 år etter rettslige skritt, eller inntil 3 år fra forfall). Orkla Credit har en effektiv overvåkningstjeneste som bidrar til at avskrevne fordringer igjen blir aktiv kapital. Vi sjekker jevnlig status hos skyldner for å komme i posisjon dersom den økonomiske situasjon skulle endre seg.