Integrasjonsløsninger

 

Vi kan tilby integrasjon og filoverføring mellom økonomisystemer. Dette gjelder blant annet Visma Global, Visma Business, DI, UNI Micro, SAP og Duett.

Dersom større saksmengder skal sendes inn anbefales filoverføring.

Ved større innsett av saker har vi også mulighet til å ta inn dette via Excel – Link.