Inkassovarsel

OrklaCredit

 

Ved unnlatt betaling av faktura eller purring må det sendes inkassovarsel før kravet kan sendes til inkasso. Orkla Credit kan sende inkassovarsel på dine vegne. Inkassovarselet har strenge formkrav for at det skal være gyldig. Dersom man skal kunne kreve purregebyr kan inkassovarselet tidligst sendes ut 14 dager etter fakturaen eller purringen er forfalt. Betales ikke inkassovarselet vil fordringen automatisk bli overført til inkasso.

Dersom du sender ut inkassovarsel selv er det viktig å huske på følgende:

  • Betalingsfristen skal være minst 14 dager fra datoen på inkassovarselet.
  • Informer om at kravet sendes til inkasso dersom kunden ikke betaler innen fristen. Ikke skriv ”rettslig inkasso”, men ”inkasso”.
  •  Husk at inkassovarselet skal være skriftlig og må sendes per post.
  • Inkassovarselet må informere om at meromkostninger kan påløpe dersom kravet sendes til inkasso. Bruk gjerne følgende tekst: ”Dersom kravet ikke blir betalt innen dd.mm.åååå (14 dager) vil saken overføres til inkasso og ytterligere omkostninger kan påløpe, i henhold til inkassolovens § 9.”
  • Det skal overskriften og teksten tydelig fremkomme at dette er et inkassovarsel. Ikke bruk ord som ”purring” eller ”betalingsvarsel”.
  • Purregebyret må ikke være høyere enn kr 35,- (f.o.m. 01.10.2020). Du kan kun kreve purregebyr dersom kunden har overskredet betalingsfristen på fakturen eller purringen med 14 dager.
  • Spesifiser hvilket krav inkassovarselet gjelder, gjerne ved å henvise til fakturanummer og opprinnelig forfallsdato. Vi anbefaler i tillegg at du legger ved giro for innbetaling sammen med inkassovarselet.

Konsekvensene av å sende ut et ugyldig inkassovarsel er at det må sendes enda et nytt varsel før saken kan sendes til inkasso Dette medfører ytterligere forsinkelse av betaling og lavere sannsynlighet oppgjør.

Det er ikke nødvendig å sende ut en purring før det sendes ut et inkassovarsel. Den som skylder penger har ikke krav på dette. Spar tid og kostnader ved å sende ut kun et inkassovarsel som da er en betalingspåminnelse. Er inkassovarsel sendt ut og betalinga fortsatt uteblir, skal kravet sendes til inkasso for videre oppfølging. Forfalte pengekrav er ferskvare. Det er viktig å følge opp dette da den som skylder penger lett glemmer det han har kjøpt på kreditt. Dine utestående fordringer er også en viktig del av bedriftens arbeidskapital.