Andre tjenester

Gode råd

Vi bistår våre kunder med gode råd innen interne purre- og inkassorutiner.

Konkursbo eller gjeldsforhandling

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til innmelding i konkursbo eller gjeldsforhandling.

Møtefullmektig

Ansatte hos oss er kommunalt oppnevnte møtefullmektig i flere forliksråd.

Medhjelper

Orkla Credit bistår flere namsmenn som medhjelper ved tvangssalg av løsøre.

Juridisk bistand

Vi formidler juridisk bistand og har samarbeidsavtale med advokatkontor.

Kursholder innen inkasso og kredittstyring

Vi kan tilby skreddersydde kurs innen temaet.

Gjeldsrådgivning

Orkla Credit har mange års erfaring med å inndrive forfalte fordringer, men vi har også lang erfaring med å hjelpe kunder med å få kontroll på sine gjeldsproblemer. Våre ansatte har lang fartstid, meget god kunnskap om regelverket og kjenner inkassobransjen godt. Vi vil derfor kunne bistå de som sliter med høy og uoversiktlig gjeld – enten om det er foretak eller privatpersoner. Ta kontakt, vi finner en løsning!