Andre tjenester

OrklaCredit

 

Gode råd

Vi bistår våre kunder med gode råd innen interne purre- og inkassorutiner.

Konkursbo eller gjeldsforhandling

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til innmelding i konkursbo eller gjeldsforhandling.

Juridisk bistand

Vi formidler juridisk bistand og har samarbeidsavtale med advokatkontor.