Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Tid er penger

Tid har alltid vært en av kreditt- og innfordringsarbeidets viktigste suksessparameter. Jo raskere prosessen går fra varen/tjenesten er solgt til penger er på konto, jo bedre bunnlinje vil selskapet ha. Sen betaling påvirker som kjent tap på fordringer, likviditet og finanskostnader negativt. I gode økonomiske tider er det fristende å lempe på kredittpolitikken siden risikoen for tap føles lavere. Det er imidlertid viktig å merke seg at kundene i stor grad leser leverandørens kredittrutiner og handler etter dette. Gode rutiner i kredittarbeidet vil derfor uansett lønne seg.

Desember er måned da mange nordmenn har god økonomi. For våre kreditorer gir dette seg utslag i at flere saker løses med positivt utfall. Har du forfalte utestående fordringer, send de til oss så skal vi gjøre vårt beste for å omgjøre disse til aktiv kapital.

Er kundene dine fortsatt kredittverdige?

De fleste innsendingspliktige bedrifter har levert sine regnskaper. Det kan ofte lønne seg å ta en sjekk av kunder for sjekke den økonomiske tilstanden.  Dette kan enkelt gjøres på sider som ravninfo.com og proff.no.