Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Tall fra inkasso Norge

Tar man utgangspunkt i antall nye saker sendt til inkassobyråene, viser tallene en økning på 8,6 % første halvår 2013. I denne perioden mottok inkassoforetakene 3,3 millioner nye oppdrag.

Årsaken til økningen skyldes i stor grad at inkassoselskapene sender purring/inkassovarsel på vegene av sine kunder. 33 % alle nye saker første halvår 2013 er avsluttet ved at skyldner betalte etter utsendt purring/inkassovarsel.