Ordliste (tilbake til Ordliste)

Skyldner

Skyldner betyr det samme som debitor, det vil si en betegnelse på en som er forpliktet i forhold til et krav. Debitor brukes oftest for å betegne den som skylder et pengebeløp, men begrepet brukes tilsvarende der man skylder noe annet, for eksempel et parti varer. I slike tilfeller betegnes man gjerne realdebitor.