Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Skjult kredittid

Den skjulte kredittiden er den tiden som går fra bestillingen mottas til faktura blir produsert og sendt til kunden. Den betaling du får for din leveranse er din viktigste arbeidskapital. I stedet for å utvide kassakreditten, er det mye mere lønnsomt å få inn dine utestående fordringer. Gjerne skal du selv betale for det du har kjøpt i tillegg til utbetaling av lønn og andre faste driftskostnader. Forsinket oppgjør fra dine kunder kan fort sette deg i økonomiske vansker. Ta gjerne en titt på vår kredittkalkulator.