Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Sjekkliste

Når oppdrag skal sendes til Orkla Credit er det flere ting å passe på. Vi har satt opp noen punkter det er viktig å avsjekke. Dersom en eller flere av disse unnlates vil det føre til uheldige situasjoner både for dere og deres kunder.

Sjekkliste før oppdrag sendes:

  • Sjekk at eventuelle innbetalinger er notert før saken sendes til oss.
  • Riktig navn, og adresse på kunden, samt organisasjonsnummer dersom kunden er næringsdrivende. En viktig detalj er om det er AS eller ikke.
  • At korrekt inkassovarsel er sendt, dersom dette ikke sendes av Orkla Credit.  Mer informasjon om dette finner du her: orklacredit.no/inkassovarsel.

Sjekkliste etter at oppdrag er sendt til Orkla Credit – gi oss beskjed dersom:

  • Dere mottar dirkete innbetalinger.
  • Dere mottar innsigelser på kravet. Det kan være forhold som gjør at vi må vurdere fordringen som en tvistesak.
  • Det er også viktig at vi får raskt svar, når vi etterspør kopi av faktura ol.