Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Rimeligere å starte AS

Fra 1. januar 2012 ble kravet til egenkapital for AS redusert fra kr 100.000 til 30.000. I årets to første måneder valgte halvparten av alle nystiftede AS en egenkapital på 30.000. Samtidig øker andelen AS blant nyetablerte bedrifter, på bekostning av enkeltmannsforetak og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Som følge av de nye reglene har aksjeselskaper også mulighet til å skrive ned aksjekapitalen. En beslutning om dette må fattes i bedriftens generalforsamling. Fra 1. juni i fjor ble det også iverksatt nye regler om bortfall av revisorplikt for mindre bedrifter.

Begge disse endringene gjør enklere og rimeligere å starte opp mindre aksjeselskap. Samtidig er det viktig å tenke grundig igjennom konsekvensene av de enkelte valgene. Lav egenkapital og fravalg av revisor kan påvirke bedriftens betalingsbetingelser og låneadgang.  Bankene kan komme til å kreve bedre sikkerhet ved låneopptak enn ellers, samt at leverandører kan stramme inn kredittbetingelsene.