Ordliste (tilbake til Ordliste)

Restkontro

En reskontro er en oppsplitting av en hovedbokskonto i regnskapssystemet i flere underkontoer. Eks kto 1500 kundefordringer som splittes opp i kundereskontroer, der hver kunde har sin reskontro. Kundene forholder seg til reskontronummeret i form av at det er dette som er det tildelte kundenummeret i dette firmaet. En slik oppsplitting gjøres for å få en systematisk oversikt over alle transaksjonene med den enkelte kunde. På samme måte bokfører man transaksjonene med leverandørene på leverandørreskontroene. Ved å søke på åpne poster får man en oversikt over utestående i forhold til andre selskaper. Kunde- og leverandørspesifikasjonene brukes også som en eksitenskontroll på at fordring og gjeld er reelle i forhold til motpart.