Ordliste (tilbake til Ordliste)

Remittering

En effektiv metode å betale inngående fakturaer på. Fakturaene betales fra regnskapsprogrammet. Remittering vil si å eksportere en liste med fakturaer som skal betales til banken. Remittering er mer eller mindre avhenging av et ajourholdt regnskap ellers vil fakturaene forfalle før de blir betalt.