Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Privat gjeldsregister

Som en del av Regjeringens nye strategi for boligmarkedet blir det nå åpnet for å gi finansbransjen adgang til å etablere en ordning med registrering av privatpersoners gjeld. Altså innføring av et gjeldsregister. Dagens gjeldsproblemer har etter hvert blitt et stort samfunnsproblem. En person med svak økonomi kan ta opp mange forbrukskreditter i løpet av kort tid, og den som yter kreditt har ikke adgang til å undersøke hvor mye gjeld kunden har fra før. I første omgang vil det nå bli gitt tillatelse til å registrere forbrukskreditter som kredittkortgjeld og usikrede forbrukslån.

På sikt vil gjeldsregisteret trolig også utvides med annen type gjeld som for eksempel boliggjeld.