Ordliste (tilbake til Ordliste)

Pantehaver

Den som innehar panteretten kalles panthaver (som normalt, men ikke nødvendigvis, er kreditor for det krav som sikres).