Om Orkla Credit

 

Vi bistår i dag alle typer næringer. Vi har kunder over hele landet og vårt hovedfokus å løse saken. Det gjør vi gjennom digitale løsninger og ved at du får fast saksbehandler med høy faglig kompetanse som følger dine saker fra start til mål. Hos oss slipper du å treffe en talemaskin!

Vårt mål

Vårt mål er at du skal få gode inkassorutiner som fører til minimale tap, og som bidrar til at du kan bruke tiden på din kjernevirksomhet. Det er også vårt mål å finne en god løsning for skyldneren slik at denne fortsatt kan være din kunde.

Praktisk for deg

Du kan registrere nye oppdrag både som inkassovarsel og ordinær inkassosak, følge saksbehandlingen, ta ut rapporter, legge inn direkte innbetalinger og kommunisere med saksbehandler i vårt InfoCenter. I tillegg når du din saksbehandler på et direktenummer, og mail.