Ordliste (tilbake til Ordliste)

Offentlig gjeldsrådgiver

En rådgiver som er ansatt i en kommune eller i Staten. Etter gjeldsordningslovens har en kommune plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer. Normalt vil rådgiveren informere om muligheten for gjeldsforhandling med kreditorene hvis gjelden er blitt for tyngende. Rådgiveren vil også kunne kontakte kreditorene etter fullmakt fra skyldner for å få i stand betalingsordninger.