Ordliste (tilbake til Ordliste)

OCR

Ved bruk av OCR giro sender virksomheten en faktura med ferdig utfylt kundeidentifikasjon (KID) til kundene. Når KID benyttes ved innbetaling får kreditor en spesifikasjon av innbetalingen på fil (OCR-fil) for automatisk oppdatering av reskontroen.