Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Nyhetsbrev – Mars 2010

Info-Center

Kurs i bruk av Info-Center, som avholdes den 7. april på Orkanger  er nå fylt opp.
Vi tar sikte på å gjennomføre et nytt kurs i løpet av våren slik at flere kan få delta.
De som fortsatt ikke har tatt i bruk vårt Info-Center kan få tilgang til dette ved henvendelse til tlf. 72499070 eller firmapost@orklacredit.no

Oppgradert produksjonssystem

Ved årsskiftet ble inkassoforskriften endret, og vår bransje fikk endrede rammebetingelser ved en vesentlig reduksjon i salærinntektene. Endringen medførte at inkassobyråene måtte legge om sitt produksjonssystem. Vi har også foretatt store omlegginger i vårt system, men Predator fungerer nå godt. Vi beklager at vi tidvis har hatt litt nedtid på Info-Center grunnet omleggingen. Vi er også i stand til å importere nye inkassooppdrag fra ulike økonomisystem via filoverføring. Ta gjerne kontakt og sammen finner vi en løsning.

Økning i antall inkassosaker

Siste tall rapportert fra Finanstilsynet viser en 18,3 % økning av inkassosaker på landsbasis i 2009 sammenlignet med 2008. En stor andel av økningen skyldes mislighold av kredittkort. Det kan også nevnes at de fleste kredittgivere har blitt flinkere til å sende inn misligholdte krav til inkasso. Fokus på effektiv kredittstyring og raske innfordringsrutiner er god medisin for bedring av likviditeten.

Ungdom som dårlige betalere

Ungdom i aldersgruppen 25 år og nedover utgjør i dag hver fjerde dårlige betaler. Vår bransjeforening har fokus på dette, og har utviklet en egen hjemmeside for denne gruppen. 
Vi håper også at skolene tar tak i dette og setter av litt tid til temaet privat økonomi.
Som profesjonell aktør innen inkasso og økonomisk rådgiving stiller vår bransje gjerne opp.