Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Nyhetsbrev Januar 2012

Orkla Credit fyller 25 år

I juni 2012 har Orkla Credit 25 års jubileum. Fra oppstarten i 1987 og frem til i dag har vi levert innfordringstjenester til bedrifter i hele landet.  VI har hele tiden hatt fokus på å finne en best mulig løsning for våre kunder – og det skal vi fortsette med! Tidligere har vi sendt nyhetsbrev til våre faste kunder. Vi har nå valgt å sende dette brevet til flere bedrifter som vi tror kan ha interesse av denne type informasjonen. Nyhetsbrevet vil bli sendt ut ca 5 ganger pr år og vil omhandle nyttig informasjon rundt kredittoppfølging.

Endring av rentesats og purregebyr

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2012 til 8,75 % p.a. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng.  Det er også vedtatt justering av purregebyret for 2012 til kr. 62,-

Inkassovarsel

Som kjent skal skyldner varsles før fordringen sendes til inkasso. Vi registrerer at kvaliteten på utsendte inkassovarsel ikke alltid er i henhold til det loven foreskriver. Overskriften på varselet skal være INKASSOVARSEL, og ikke noen blanding av purring og inkassovarsel. Innholdet i varslet skal være:
”Vi minner om vår faktura a DD.MM.2011, som er forfalt til betaling. De varsles med dette om at kravet sendes til inkasso, dersom dette ikke er betalt innen 14 dager etter dette brevs dato, jfr. Inkassolovens § 9. Dersom kravet er betalt en av de siste dager ber vi om at dere tar kontakt med vårt kontor.”

ISO sertifisering

I slutten av 2011 ble Orkla Credit ISO sertifisert. Arbeidet med innføring av kvalitetsstyring har pågått i en lengre periode, og ble avsluttet med at Teknologisk Institutt Sertifisering AS tildelte Orkla Credit ISO 9001 sertifikat.
ISO 9001 en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, intern-revisjon og ledelsesevaluering. Systemet hindrer at feil gjentar seg, samt identifiserer mulige feil før de oppstår. Orkla Credit skal hele tiden jobbe for å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene, samt evaluere våre leverandører for å sikre best mulig leveranse til våre kunder.

Gode råd

I desember gjennomførte vi to lunsjmøter der vi satte fokus på hvordan man kan forebygge tap i usikre tider. VI fortsetter med disse møtene også i 2012, der temaet vil være: ”Viktigheten av god kredittpolitikk i utfordrende tider”
Vi gir deg innblikk i regelverket rundt riktig innfordring av utestående fordringer og hvordan en setter innfordring i system:

  • Selektive purrerutiner
  • Reklamasjonshåndtering og innsigelser
  • Bruk av kundedata og kredittkontroll
  • Fokus på god arbeidskapital

Fosen Næringshage, Brekstad (Meieriveien 5) 26. januar kl 11-14 og
Hemne Kraftlag (Hollaveien 2)  21. februar kl 12-15.
Enkel lunsjservering og gratis inngang.  Har lyst til å delta ta kontakt med Jon Gauterud på jon.gauterud@orklacredit.no. Dersom temaet er interessant, men tid og sted ikke passer, ta gjerne kontakt med oss for en innføring i emnet.