Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Ny sats på forsinkelsesrente fra 01.07.2013

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2013. Rentesatsen  skal være 9,50 prosent p.a.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli med utgangspunkt i den gjeldende pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank. Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, skal forsinkelsesrentesatsen være styringsrenten med tillegg av minst 8 prosentpoeng, mot tidligere minst 7 prosentpoeng.