Spørsmål og svar for debitor (tilbake til Spørsmål og svar for debitor)

Når gis det betalingsanmerkning?

Ved inkassobehandling via namsmyndighetenes registreres det en betalingsanmerkning. Opplysningen hentes av kredittopplysningsbyråene direkte fra myndighetene. I tillegg rapporterer de fleste inkassoselskaper betalingsanmerkninger på de saker som ligger til behandling. Mot foretak kan de rapportere betalingsanmerkning dersom det ikke er mottatt oppgjør 30 dager etter at saken kom til inkasso, forutsatt at fordringen ikke er omtvistet. For privatpersoner kan det rapportere betalingsanmerkning 30 dager etter at det fremmet rettslig pågang i saken, forutsatt at fordringen ikke er omtvistet. Dersom et krav betales fullt ut skal alle betalingsanmerkninger knyttet til saken slettes umiddelbart.