Ordliste (tilbake til Ordliste)

Namsmann

Namsmann er en del av politiet og ledes av en namsfogd, politistasjonssjef eller lensmann. På landsbygda benyttes begrepet namsmann og i byen namsfogd.