Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Mange mangler betalingsvilje

Når Finanstilsynets gjennomgang av inkassomarkedet i 2011 blir offentliggjort om kort tid vil rapporten etter alt å dømme vise at det ble sendt godt over 5 millioner nye saker til inkasso i fjor. Bakgrunnen for de mange inkassosakene er at tilgangen på kreditt og lån er stor. Mange butikker bruker kreditt i markedsføringen.

I mange av sakene er det betalingsviljen som mangler.  Som inkassobyrå har vi en preventiv effekt på både den dårlige betalingsmoralen og -viljen. Når et krav ekspederes gjennom ett inkassobyrå er det stram oppfølging og definerte prosesser som skyldneren må forholde seg til.