Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Må man sende inkassovarsel?

Ja, før du kan sende en fordring til inkasso må det sendes kunden et inkassovarsel. Det skal klart fremgå av teksten i varselet at fordringen vil bli sendt til inkasso, dersom kravet ikke blir betalt innen fristen. Fristen i inkassovarslet skal iflg. loven være minst 14 dager regnet fra varslets dato. Inkassolovens § 9 beskriver dette. Det er ikke lovpålagt å sende flere betalingsvarsler enn inkassovarselet, Orkla Credit anbefaler å sende bare dette ene.