Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Må man gi 30 dagers kreditt?

Du står fritt til å redusere kredittiden etter eget ønske. For å unngå misforståelser bør forfallsdatoen stå klart og tydelig på fakturaen. I de tilfeller forfallsdato ikke er angitt, gjelder 30 dagers kredittid regnet fra fakturadato. Dersom kredittvurdering av en kunde tyder på lav kredittverdighet, anbefales kontantbetaling eller kort kredittid.