Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev september 2011

Ny medarbeider og nytt avdelingskontor på Oppdal

Jon Gauterud er ansatt som ny medarbeider i Orkla Credit fra 1. august. Han kommer fra Gjensidige Forsikring i Oslo. Hos oss har han ansvaret for marked og utvikling. Jon har sin kontorplass i nytt avdelingskontor på Sagtunet i Oppdal. Våre kunder vil etter hvert stifte bekjentskap med ham da mye av arbeidsdagen vil bestå i oppfølging av gamle og nye kunder rundt i distriktet. Jon treffes på: Mobil 92466699 eller e-post: jon.gauterud@orklacredit.no

Tvangsforretninger og gjeldsordning

Til sammen blir det årlig gjennomført rundt 400.000 utleggsforretninger og tvangsinnkrevinger. Den alminnelige namsmann og Statens Innkrevingssentral står for halvparten hver. Hos Statens Innkrevingssentral er det i dag 500.000 saker på vent. Dette er i stor grad saker rettet mot personer som ikke tåler mer trekk enn de allerede har. Mange av disse har en økonomi og en gjeld som gjør at de trenger gjeldssanering for å komme ut av sitt uføre. Gjeldsettergivelse for private skjer gjennom gjeldsordningsloven, enten som en rettslig gjeldsordning via namsmannen eller som en utenrettslig ordning. Kommunene skal etter loven ha egne gjeldsrådgivere. De skal blant annet hjelpe personer med å få kontroll på økonomien og bistå i de tilfeller gjeldsordning er aktuelt. Mange kommuner har lang ventetid og kvaliteten på arbeidet varierer. Forbrukerrådet har i sine gjennomførte undersøkelser konkludert med at den kommunale gjeldsrådgivingen var alt for dårlig.

Fra inkassobransjens side er det lenge etterlyst en bedre koordinering av tvangsinnkrevingen i Norge. I dag driver NAV innkreving, landets kommunekasserere, namsmenn, skattefogd og Statens Innkreving i for stor grad fra hver sin tue. Konsekvensen blir ofte at det offentlige i sum trekker langt over lovlig grense fra folks inntekt. De mange statlige innkreverne gjør også at det blir vanskeligere å se på samlet gjeld hos en skyldner. Inkassobransjens ønske er at statlig innkreving bør sentraliseres og at det blir opprettet et eget gjeldsregister. Et slikt register vil kunne benyttes av alle kredittgivere og medvirke til at det ikke blir gitt lån og kreditter til folk som ikke kan betjene sin gjeld.