Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev oktober 2010

Kontroll av faktura gir kostnadsbesparelse

Det er viktig å ha god kontroll på inngående faktura.  Mange betaler overpris for varer og tjenester. Her en noen tips til deg:

Lag system for rolle- og ansvarsfordeling ved kontroll av inngående faktura. Utform avtaler med leverandør. Dette forenkler kontrollen av dine betalingsforpliktelser og betalingsfrister.  Gi leverandør klar beskjed om hvem som skal motta faktura hos deg, og hvilken informasjon som skal følge med fakturaen som kontrollgrunnlag.  Krev også kopi av faktura fra underleverandør dersom det utgjør grunnlaget for faktura til din bedrift. Sjekk at varen eller tjenesten faktisk er levert. Fakturaen skal være i samsvar med kontrakt og vedlegg.

Vær oppmerksom på kreditnotaer eller opplyste feilfaktureringer fra leverandør.

Er du i tvil om leverandøren har oppgitt riktig pris på en vare, kan du sjekke pris hos leverandørens konkurrenter.

Store betalingsproblemer etter sommeren

Tall fra kredittopplysningsbyrået Experian viser at 188.021 nordmenn har nå til sammen 27,1 milliarder kroner i uoppgjorte regninger. Disse har ført til betalingsanmerkninger. Dette er tidenes høyeste nivå og nesten 4 milliarder kroner mer enn på samme tid i fjor. De som har uoppgjorte krav mot seg skylder mer enn noensinne, og har flere anmerkninger enn tidligere. Totalt er det registrert 785.201 betalingsanmerkninger i september. Dette er 112.914 flere enn på samme tid i fjor. Dette er en indikasjon på at de som har betalingsproblemer sliter mer enn før.

Info-Center og registrering av ny sak

Flere og flere av våre kunder benytter nå vårt Info-Center ved innregistrering av nye inkassosaker. Her kan også inkassovarsel legges inn og dette blir sendt ut på våre brevark.
Bekreftelse på dine nyregistrerte saker vil du finne ved å gå inn på rapporter, og velg her
”Orklacreditrapporter”.  Hak av for inkluder alle, og her vi du finne din oppdragsbekreftelse.
Vi gir deg gjerne support i bruk av Info-Center, og du kan ringe oss på 72499070 eller mail til
firmapost@orklacredit.no.

Ny hjemmeside

Vår nye hjemmeside vil bli lansert i løpet av november. Kunngjøring om denne kommer.

Forsinkelsesrenten er fortsatt 9% og purregebyret kr. 60,-.