Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev november 2011

Tid er penger!

Dette er noe de fleste av oss vet, men hvor mye penger koster lang kredittid?

Orkla Credit har laget en kreditkalkulator der du enkelt kan regne ut hvor mye din bedrift vil tjene på å redusere antall kredittdager.
Å gi lang kreditt til sine kunder blir spesielt dyrt dersom dette finansieres gjennom bruk av kassakreditt.
Du kan også finne ut hvor mye mer det må omsettes, for å kunne dekke  tapet ved lang kredittid.

Total kredittid = skjult kredittid + kredittid
Skjult kredittid er det antall dager det går fra varen/tjenesten er levert til faktura sendes.
Kredittid er det antall dager fra faktura er sendt til bedriften har penger på konto.

Ved gode fakturerings og purrerutiner vil begge disse parameterne gjøre at den totale kredittiden reduseres.

Tid er også penger i form at du bruker mye tid på å purre dine kunder, fremfor å produsere.

Sjekk ut kalkulatoren, på www.orklacredit.no i dag og kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!

Strammere kreditt!

Norges Bank publiserte nylig utlånsundersøkelsen for tredje kvartal 2011.
Bankene varsler en strammere kredittpraksis overfor norsk bedrifter.

Samme undersøkelse viser også at utlånsmarginen økte for lån til foretak i tredje kvartal.
Det er også spådd at denne vil øke.

Den økonomiske situasjonen i Europa trekker i retning av større varsomhet.
Kredittsituasjonen i Norge påvirkes av det som skjer ute i Europa.

Under slike omstendigheter kan det ofte være lurt å se på sin arbeidskapital.
Å redusere kapitalbindingen handler om å effektivisere prosessen knyttet til
kundefordringer, varelager og leverandørbetalinger.

Bedre betalingsformidling, gode faktureringsrutiner og likviditetsstyring vil
være sentrale elementer.