Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev november 2010

Rekordmange dårlige betalere

I følge tall fra kredittselskapet Experian er det nå registrert 216.840 personer som det er utsendt inkassovarsel til. Nordmenn skylder til sammen hele 29,6 milliarder kroner. Denne økningen er veldig stor, og siden sommeren har 26.000 flere fått betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning innebærer at ett eller flere inkassokrav er forfalt, og det går gjerne flere måneder før en anmerkning registreres. Det er grunn til å anta at dette er et etterslep av finanskrisen. Virkningen av en krise kommer først to år etterpå, og den treffer nå forbrukerne. De fleste av skyldnerne med anmerkninger har en inntekt som ligger et stykke under gjennomsnittet. Det er også flest menn i denne gruppen viser tallene.

Tilgjengeligheten til kredittkort og usikrede lån er mye høyere i deg enn for 10-15 år siden. Følgelig blir det lettere for mange å falle for fristelsen. Norge har heller ikke et register over persongjeld. Dette gjør det vanskelig å oppdage om en person søker om lån flere steder.

Denne negative utviklinga vil fortsette dersom det ikke iverksettes en bevisstgjøring om konsekvensene av ikke å betale for seg. Flere unge får betalingsanmerkninger, og de er ofte ikke klar over at dette kan få betydning ved låneopptak, avtale om forsikring, mobilabonnement og lignende. Undervisning om personlig økonomi bør derfor inn i skolen.

Positivt er det at antall konkurser og tvangsavviklinger er 25 % lavere enn i oktober 2009. Talla for oktober ligger nå under konkurstalla for høsten 2008, da finanskrisa for alvor begynte å gjøre seg gjeldende.

Orkla Credit med ny hjemmeside

Vi har i disse dager lagt ut vår nye hjemmeside, og vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger på denne. Hjemmesida er mer oversiktlig enn den gamle og har fått bedre funksjonalitet. Vi har også lagt inn en enkel brukerhjelp til Info-Center der du kan registrere nye inkassovarsel eller inkassosak.  Nye kunder kan lett kontakte oss via portalen på startsida. Vi takker webutviklingsfirmaet Creatur Media for en god jobb.

Med ønsker om en fin førjulsvinter fra

Orkla Credit AS