Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev mars 2011

Bedriftens kredittfunksjoner

Ofte ligger bedriftens kredittfunksjoner i grensen mellom salg og økonomi. Dette kan i noen tilfeller medføre utfordringer. Kredittarbeidet innholder mange elementer som informasjonsinnhenting, psykologi, erfaringer, interne regler, risikotagning, kvalifisert synsing og kontroll. I tillegg kommer bedriftsøkonomiske prinsipper for sunn forretningsvirksomhet.

I mange bedrifter er den kredittansvarlige organisatorisk underlagt økonomiavdelingen, men i praksis samarbeider vedkommende vel så mye med salgsavdelingen.

De viktigste målene innen kredittarbeidet vil være å holde tap på kundefordringer på et anstendig og gjerne forhåndsestimert nivå. Videre er det viktig at utstående fordringer blir raskt og riktig innfordret. Denne prosessen bør gjennomføres kostnadseffektivt, og det er ønskelig å bevare et godt forhold til både kunde, forhandler og leverandør.

Dessverre er det mange bedrifter som ikke ser nytten i å investere i kredittarbeidet i gode tider. Er resultatet bra, blir gjerne kredittarbeidet nedprioritert. Mange glemmer at det er i gode tider man bør forberede seg på ”styggværsdager”. Ofte må en bedrift oppleve betydelige tap, negativ utvikling eller kraftig vekst i kredittkostnadene før de tar grep.

Finanskrisen og media bidro nok til at kredittarbeidet fikk et større fokus i enkelte bedrifter. Den kredittansvarlige er blitt flinkere til å flagge sine reelle ressursbehov i budsjetteringsfasen. I tillegg har flere og flere sett nytten av å ”selge inn” viktigheten av god kredittpolitikk til de øvrige deler av organisasjonen. God kommunikasjon mellom kreditt- og salgsavdelingen er en forutsetning for å få flyt på innfordringen. I mange tilfeller uteblir innbetalinga dessverre på grunn av svikt eller mangel i egen ytelse.

Livsløpet til en kundefordring starter med innsalgsprosessen og gjerne kombinert med en kredittvurdering. Salgs- og generelle leveringsbetingelser kan gjerne være til god hjelp i denne fasen. Den videre prosess med kundefaktura, kundereskontro, aldersfordelt saldoliste, inkassovarsel og oversending til inkasso krever fast rutiner til fast tider. I dette likviditetsrelaterte livsløpet kreves det at kredittansvarlig er tilstede, følger nøye med og tar de riktige grep der det er behov. Som kjent bidrar redusert kredittid til bedret likviditet.