Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev Mai 2010

Info-Center

Vi kjører et nytt kurs i Info-Center onsdag 16. juni på Rosenvik, Orkanger. Benytt anledningen til å bli bedre kjent med vår nettløsning for å melde inn og følge dine inkassosaker.
De som fortsatt ikke har tatt i bruk vårt Info-Center, kan få tilgang til dette ved henvendelse til tlf. 72 49 90 70 eller firmapost@orklacredit.no. Der kan du også melde deg på kurset.

Nye inkassosaker på fil fra eget økonomisystem

Vi er nå også i stand til å importere nye inkassooppdrag fra ulike økonomisystem via filoverføring. Det er aktuelt for kunder med mange inkassokrav. Ta gjerne kontakt, så finner vi sammen en løsning.

Bedring for norske aksjeselskap

Norske aksjeselskap har hatt en overraskende kraftig nedgang i antall betalingsanmerkninger i første kvartal 2010. Kanskje har det kommet noe positivt ut av finanskrisen? Mange bedrifter ser ut til å ha ryddet opp i gammel moro og kommet ut med forbedret egenkapital. Innstramninger på utlån sammen med et rekordhøyt antall konkurser har trolig bidratt til den positive kredittutviklingen. Nå ville det trolig være sunt om bankene løsner litt på utlånspolitikken for å få ny fart på næringslivet.

Fakturer raskt og riktig!

Det er svært viktig og lønnsomt å etablere gode rutiner for fakturering. Å ha mange fordringer er det samme som å ha mye oppbundet kapital, som heller bør frigjøres som god likviditet. Ellers vil du lett få problemer med å betale egne regninger.
Vi anbefaler at du beholder kontrollen med sjølve faktureringa, for å komme tettest mulig på kundene, men at du utnytter ekstern ekspertise som oss til å inndrive innbetalinger som uteblir. Første og andre bud er å fylle ut fakturaen riktig og å sende den så raskt som mulig.

Kvinner er bedre betalere

Sjøl om tallet på nye betalingsanmerkninger gikk ned i mars i år, er det fortsatt nesten 200.000 nordmenn som sliter med anmerkninger. Av disse er ca 65 % menn og bare 35 % kvinner. Kanskje er kvinner mer trygghetsorienterte, slik at de unngår å komme i et slikt uføre?