Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev juni 2011

Riktige opplysninger om skyldner

Ved oversending av ny sak er det viktig at vi mottar riktige opplysninger om skyldner. Riktig navn og adresse er en forutsetning for at våre kravbrev skal komme frem. I de tilfeller skyldner har flyttet og ny adresse er ukjent, kan vi til en viss grad foreta søk på ny adresse via våre registre.

I tillegg til navn og adresse ser vi gjerne at våre kunder sender over skyldners personnummer eller organisasjonsnummer. Dette forenkler arbeidet med søk etter skyldner og i de tilfeller rettslig pågang ønskes iverksatt.

Ny medarbeider

Vegard Grefstad er ansatt som ny saksbehandler i Orkla Credit AS. Han er utdannet innen politiet og har sist arbeidet ved Meldal lensmannskontor. Vegard begynte i stillingen den 16. mai.

Markedsundersøkelse

Vi har gjennomført en markedsundersøkelse ute blant en del av våre kunder. Undersøkelsen ble gjennomført av firmaet Posisjon Markedsrådgiving fra Trondheim. Denne har gitt oss mye nyttig og god tilbakemelding som vi tar med oss videre i det daglige inkassoarbeidet for våre kunder og vår markedsstrategi. Vi takker våre kunder som satte av tid og deltok i undersøkelsen.

Regnskapstall 2010

Ferske regnskapstall kommer nå etter hvert inn til Brønnøysund. Det kan ofte lønne seg å ta en titt på dine viktigste kunder og evt. konkurrenter. Disse kan du søke opp via www.purehelp.no.

Med ønsker om en fin vår og mye sol fra oss i Orkla Credit AS