Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev januar 2011

Godt nytt år med nye muligheter!

Nyttige satser i 2011

Forsinkelsesrenten er uendret og 9 % skal fortsatt benyttes. Det kan dog avtales høyere rente mellom næringsdrivende.
Purregebyret er høynet til kr. 61,- . Det må gå minst 14 dager fra forfall for at purregebyret lovlig kan beregnes.
Statens rettgebyr er uforandret på kr. 860,-.

Bedret funksjonalitet på vårt Info-Center

Funksjonaliteten på vårt Info Center er ytterligere forbedret når det gjelder innsending av dokumentasjon i en inkassosak.

Vi kan nå sende såkalte responsmeldinger mellom oss som byrå og deg som kunde. Vi kan f.eks legge ut en melding om at vi ønsker kopi av en faktura eller et annet dokument som vedgår saken, og du som kunde kan laste denne opp direkte på Info Center når du svarer på responsmeldingen og dokumentet legger seg automatisk i dokumentarkivet på den aktuelle saken i vårt produksjonssystem.

Slike responsmeldinger vil legge seg under ”Kundehenvendelser” på Min side på Info Center. Ved å trykke på ”Svar-knappen” vil det åpne seg et nytt vindu hvor du kan svare på en melding/spørsmål fra oss og eventuelt  legge med dokument/ene.

Veldig enkelt, og vi håper dette kan bidra til en mer effektiv saksbehandling.