Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev fra Orkla Credit

Vi er godt i gang med nytt år og mange har allerede sine årsresultat fra 2017 klare. De fleste næringer har gode resultater og god ordretilgang i årets første måneder. Det er likevel lov å rope et lite varsku om manglende rutiner ved betalingsoppfølging. Sørg for å fakturere så snart vare eller tjeneste er levert din kunde. Ved mislighold må det sørges for rask utsending av purring eller inkassovarsel. Ved fortsatt unnlatt betaling sendes kravet til inkasso.
Husk at dette er ferskvare!

Nyheter fra inkassoverden

Fra inkassoverden kan vi melde om en økende saksmengde og dertil registrerte betalingsanmerkninger både hos private og næringsdrivende. Stadig flere unge pådrar seg betalingsanmerkninger. Dette skaper utfordringer når de skal søke om lån og andre kreditter.

Kredittkortgjelden ble doblet fra 2016 til 2017. Det handler om mer enn forståelse for økonomi og matematikk. Ofte handler det like mye om psykologi og sosiologi. Prisen på boliger stiger fortsatt og bilsalget går godt. Der det handles med kredittkort eller forbrukslån, går summen oftest til rene forbruksvarer. Sosiale settinger er viktig for vår adferd og mange påvirkes av hva venner og bekjente kjøper. Presset øker dersom en alltid skal være i den sosiale klassen en ønsker. 129 000 nordmenn har ennå ikke betalt fjorårets ferie. Antall utleggsforretninger til namsmannen økte med 16,6 % fra 2016 til 2017. Markedet for forbrukslån vokste med 13,2 % i 2017. I februar 2018 har det vært et konkursrush. I løpet av uke 6/18 ble det åpnet i alt 129 konkurser. Luksusfellen er fortsatt tilstede.

Gebyrer og renter

I 2018 er purregebyret fortsatt på kr. 70,-. Forsinkelsesrenta er også uendret på 8,50 %.
Staten har øket sitt rettsgebyr til kr. 1.130,-. Dette påvirker innsendelse av forliksklager og utleggsbegjæringer.

Personvernforordningen – GDPR

Denne trer i kraft mai, med mindre signalet om en utsettelse ikke blir et faktum. Inkassobransjen blir vesentlig eksponert for dette da vi behandler mange ulike personopplysninger. Orkla Credit er godt i gang med risikovurderinger og handlingsplaner for å møte dette. Vi vil også komme tilbake til våre kunder med innhenting av bekreftelse på ønsket mottak av kundebrev og lignende.

Frokostmøter og kurs

I løpet av første halvår vil vi gjennomføre frokostmøter med aktuelle tema. Til høsten planlegges et heldags inkassokurs for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi tenker også å gjenta kurs innen bruk av InfoCenter. InfoCenter vil fremover bli enda viktigere i kommunikasjonen mellom dere og oss, her vil alt av rapporter, avregningslister og andre personopplysninger bli formidlet jfr. GDPR.

Verden går videre

I en stadig digitalisering av tjenester vil også vår bransje prøve å henge med. Det er åpnet for å sende inkassovarsel pr. e-post til bedriftskunder med kjent adresse. Så langt er det ikke gitt oss mulighet for å sende inkassovarsel på e-post til private personer.

Vipps og andre forenklede betalingsordninger er på trappene og bruken av SMS-varsling som purring er godt i gang. Orkla Credit AS jobber med å utvikle nye integrasjoner som kan benyttes mellom de ulike økonomisystem på markedet og vårt fagsystem Predator.

Vi er imidlertid klar på at dere som kunder skal kunne nå oss direkte på telefon uten først å treffe en forsinkende talemaskin. I tillegg til stort fokus på løsning av innsendte inkassooppdrag, ønsker vi å gi våre kunder god service og rådgiving i en stadig krevende kreditthverdag.

Åpningstider i påsken

Mandag, tirsdag og onsdag i uke 13 har vi åpne kontor og tar gjerne i mot henvendelser.

Så håper vi at alle etter hvert får noen fine påskedager!

Bilde av påskeharen