Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev desember 2011

Julen nærmer seg med stormskritt

Det nærmer seg jul og for mange butikker er det høytid i hele desember. Varer og tjenester for
mange millioner kroner som må inndrives i 2012, vil stamme fra årets julehandel. Gjennomsnittlig
bruker hver av oss ca 10.000 kroner på jula. Julefreden senker seg over både de som har råd og de
som kjøper mer enn de kan betale, men ut på vinteren kommer regningene.

Vi blir stadig flere som ikke betaler regningene våre, viser tall fra Finanstilsynet. Misligholdte
forpliktelser pr første halvår 2011 er verdsatt til svimlende 64 milliarder kroner fordelt på 3 millioner
løpende saker. Det forventes å dukke opp ca 5 millioner saker i løpet av 2012.

Gode råd

Usikkerheten i finansmarkedene i eurosonen vil også kunne påvirke oss her i Norge. Orkla
Credit vil fremover sette fokus på hvordan man kan forebygge tap. I desember arrangerer vi to
informasjonsmøter, der temaet vil være:

”Viktigheten av god kredittpolitikk i utfordrende tider”

Vi gir deg innblikk i regelverket rundt riktig innfordring av utestående fordringer og hvordan en setter
innfordring i system:

  • Selektive purrerutiner
  • Reklamasjonshåndtering og innsigelser
  • Bruk av kundedata og kredittkontroll
  • Fokus på god arbeidskapital

Torsdag 8. desember kl 11-14, Oppdal og tirsdag 13.desember kl 11-14, Orkanger.

Har lyst til å delta ta kontakt med Jon Gauterud på jon.gauterud@orklacredit.no. Dersom temaet er
interessant, men tid og sted ikke passer, ta gjerne kontakt med oss for en innføring i emnet. Vi vil
også arrangere flere slike møter etter jul.

Selv om det kun er starten av desember, vil vi i Orkla Credit ønske dere alle god jul og ett godt nytt
år! . Vi takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til ett nytt år med nye muligheter!
Orkla Credit ønsker å være din bedrifts samarbeidspartner og kredittrådgiver også i 2012. Ta kontakt
med oss så finner vi en løsning!