Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kriminalitet og konkurskjeltringer

Konkursrådet er bekymret og mener at det settes av for lite ressurser i konkurser som skjuler kriminelle handlinger. I de siste årene har det vært en økning på antall næringsdrivende som jobber over lovens grenser. Det er derfor liten tvil om at mye kriminalitet skjules gjennom en lang rekke konkurser. Denne trenden ødelegger for de som arbeider hardt hver dag for å følge lover og forskrifter i et ellers tøft marked. Etter en konkurs sitter mange kreditorer igjen med store tap. Justisdepartementet ønsker å prioritere kampen mot konkurskriminalitet, men så langt er det ikke satt av nok ressurser til dette.

I juni ble det åpnet i alt 477 konkurser i Norge. Dette er en økning på 22,9%. I første halvår av 2016 er det åpnet 2479 konkurser. Dette er en moderat økning på 3,3 % sammenlignet med i fjor. Det er oljefylkene Hordaland og Rogaland som er hardest rammet.