Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kredittpulsen ved årsskiftet

Et år går fort og plutselig er vi inne i et nytt årsoppgjør. Da dukker spørsmål om tapsavsetninger opp. Ta en skikkelig gjennomgang av utestående og send forfalte fordringer over til oss. Vi en din profesjonelle samarbeidspartner som skal bidra til å minske tap på krav. Som tidligere nevnt er forfalte fordringer ferskvare. Har du ikke tid til å følge opp med purringer, så tar vi oss gjerne av jobben med å sende ut inkassovarsel for deg. Ofte reagerer skyldner raskere da han mottar et inkassovarsel på brevarket til et inkassobyrå. I tillegg gjør vi dette uten kostnad for våre kunder.

Her er noen momenter du bør ta med deg inn i det nye kredittåret:

  • Hvor lang tid tar det fra du har levert vare / tjeneste til faktura sendes skyldner.
    Mye kan hentes ved å redusere den skjulte kredittiden.
  • Det er ikke noe krav om at skyldnere skal ha en eller flere purringer, men skyldner skal alltid motta et inkassovarsel før inkasso blir iverksatt.
  • Før du gir større kreditt til nye kunder, kan det ofte være lurt med en kredittsjekk på forhånd. Vi kan hjelpe deg med dette.
  • Vurder lengden på den kreditt som blir gitt. Nye kunder bør få kortest mulig kredittid slik at du kan avdekke betalingsviljen og evnen tidlig.
  • Er det sendt inkassovarsel og betalingsfristen i dette er utløpt, så sendes fordringen snarest over til Orkla Credit.
  • Purregebyret er fortsatt kr. 70,- og forsinkelsesrenten er hevet til 8,75% fra 01.01.19.

Orkla Credit AS har som mål å få til en snarlig frivillig løsning med skyldner. Rundt 90 % av vår saksmengde løses utenrettslig. Vi sender ikke småkrav til namsmannen som kan påføre skyldner og fordringshaver unødvendige kostnader med høye statlige rettsgebyr.

Vi arbeider nå med spennende integrasjoner opp mot vårt produksjonssystem Predator. Håper å få på plass løsningen mot Power Office Go i løpet av januar. I løpet av 2019 vil vi også få et nytt InfoCenter med bedre grensesnitt og brukervennlighet.

Har du inkassofaglige spørsmål ring oss gjerne eller sender en e-post. Vi forsøker å gi våre kunder gode kredittråd og disse er i tillegg gratis.

 

Med ønsker om et godt nyttår
fra oss i Orkla Credit AS