Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Komme i gang

Vi opplever at flere bedrifter har vegring for å sende sine kunder over til inkasso. Først har kunden fått en faktura med 10 – 60 dagers kredittid. Kunden unnlater å betale ved forfall. Det sendes en purring eller et inkassovarsel til kunden. Inkassovarslet har en lovfestet betalingsfrist på 14 dager. Oppgjør fra kunden kommer fortsatt ikke.

Ikke driv bank for dine kunder. Du taper selv mange penger med å være for snill. Har du ikke tid til å følge opp med purring og inkassovarsel, kan du sette ut denne tjenesten til oss i Orkla Credit AS. Vi har systemer og gode rutiner for løsning av oppdraget. Egen saksbehandler hos oss følger opp din fordring fra registrering av kravet til løsning av saken.