Siste Nytt

Komme i gang

Vi opplever at flere bedrifter har vegring for å sende sine kunder over til inkasso. Først har kunden fått en faktura med 10 – 60 dagers kredittid. Kunden unnlater å betale ved forfall. Det sendes en purring eller et inkassovarselLes mer

Inkasso-Norge

Det er i dag rundt 7,5 millioner inkassosaker til behandling. Dette utgjør ca. 70 milliarder kroner. Aldersgruppen 34 – 49 år topper antall saker og gjeld. Det er også en stor økning i forbruksgjeld blant unge under 25 år. HerLes mer

Gode råd

Foruten bistand ved utsending av inkassovarsel og ordinær inkasso-oppfølging, ønsker vi å gi våre kunder gode råd om interne rutiner innen fakturering og purrerutiner. Gjennom 28 år har Orkla Credit AS vært en foretrukken leverandør av inkassotjenester og rådgivning påLes mer

Norge i dag

På grunn av oljenedturen har en del bransjer fått noen utfordringer med å betale sine regninger. Så langt er dette ikke et nasjonalt problem. Veksten i antall konkurser utmerker seg innen bransjene bygg og anlegg, ingeniører, konsulenter og bemanning ogLes mer

Forfalte fordringer

I skrivende stund går vi inn i julemåneden og årets siste. Merkelig hvor fort tida går, og snart skal vi gjøre opp status for 2015. Det kan nå være verdt å ta en god gjennomgang på forfalte fordringer med hensynLes mer

Ferietid

Sola lar vente på seg og noen har begynt sine velfortjente feriedager. Det sies at den nå snart titter frem igjen. Orkla Credit AS har full betjening gjennom sommeren med kontortid fra kl. 0800 – 1530. Du kan også fåLes mer

Trender i tiden

Norske bedrifter hadde et godt år i 2014, med inneværende år startet med en faretruende økning i antall konkurser. I de siste måneder har dette flatet ut noe. Utviklingen i resten av året vil avhenge mye av oljeprisene og omLes mer

Privat gjeldsregister

Som en del av Regjeringens nye strategi for boligmarkedet blir det nå åpnet for å gi finansbransjen adgang til å etablere en ordning med registrering av privatpersoners gjeld. Altså innføring av et gjeldsregister. Dagens gjeldsproblemer har etter hvert blitt etLes mer

Forfalte fordringer ved årets slutt

Det kan ofte være lurt å ta en gjennomgang på egen fordringsmasse ved årets slutt. Snart er vi inn i 2015 med atter et årsoppgjør. Vi i Orkla Credit er klar for å registrere dine utestående fordringer enten som inkassovarselLes mer

Inkassonorge

De siste 12 måneder har antall nye inkassosaker økt med 4,7 %. Dette er sammenlignet med de foregående 12 månedene. Størst økning er registrert i Nord-Trøndelag og Oslo. Oslo hadde eksempelvis mer enn 35 % økning i misligholdt beløp iLes mer