Siste Nytt

Norge i dag

På grunn av oljenedturen har en del bransjer fått noen utfordringer med å betale sine regninger. Så langt er dette ikke et nasjonalt problem. Veksten i antall konkurser utmerker seg innen bransjene bygg og anlegg, ingeniører, konsulenter og bemanning ogLes mer

Forfalte fordringer

I skrivende stund går vi inn i julemåneden og årets siste. Merkelig hvor fort tida går, og snart skal vi gjøre opp status for 2015. Det kan nå være verdt å ta en god gjennomgang på forfalte fordringer med hensynLes mer

Ferietid

Sola lar vente på seg og noen har begynt sine velfortjente feriedager. Det sies at den nå snart titter frem igjen. Orkla Credit AS har full betjening gjennom sommeren med kontortid fra kl. 0800 – 1530. Du kan også fåLes mer

Trender i tiden

Norske bedrifter hadde et godt år i 2014, med inneværende år startet med en faretruende økning i antall konkurser. I de siste måneder har dette flatet ut noe. Utviklingen i resten av året vil avhenge mye av oljeprisene og omLes mer

Privat gjeldsregister

Som en del av Regjeringens nye strategi for boligmarkedet blir det nå åpnet for å gi finansbransjen adgang til å etablere en ordning med registrering av privatpersoners gjeld. Altså innføring av et gjeldsregister. Dagens gjeldsproblemer har etter hvert blitt etLes mer

Forfalte fordringer ved årets slutt

Det kan ofte være lurt å ta en gjennomgang på egen fordringsmasse ved årets slutt. Snart er vi inn i 2015 med atter et årsoppgjør. Vi i Orkla Credit er klar for å registrere dine utestående fordringer enten som inkassovarselLes mer

Inkassonorge

De siste 12 måneder har antall nye inkassosaker økt med 4,7 %. Dette er sammenlignet med de foregående 12 månedene. Størst økning er registrert i Nord-Trøndelag og Oslo. Oslo hadde eksempelvis mer enn 35 % økning i misligholdt beløp iLes mer

Forfalte fordringer er ferskvare og arbeidskapital

Jo raskere en tar grep på sine utestående fordringer, jo større er sjansen for at skyldner betaler. Gode innarbeidede rutiner innen fakturering og purring bidrar til at dine kunder prioriterer deg med oppgjør av fordringen. Flere og flere av våreLes mer

Intern kredittpolitikk og rådgiving

Orkla Credit AS ønsker å bistå sine kunder med gode rutiner innen intern kreditt-politikk. Ta gjerne kontakt med oss for en prat rundt dette. Flere og flere av våre kunder har nå benyttet seg av denne muligheten. Vi ønsker åLes mer

Frokostmøte 28. august

Vi inviterer til høstens første frokostmøte i våre kontorlokaler på Bårdshaug skysstasjon på Orkanger den 28. august kl. 0900-1030. Tema: Hva er viktig å huske på når kunden bestiller en vare eller tjeneste? Hvem er det vi leverer til, avtalerLes mer