Siste Nytt

Gjeldsregister og kredittsjekk

I løpet av de 10 siste åra har norske husholdningers samlede gjeld mer enn doblet seg. Det blir nå slått alarm om at det er for lett for enkeltpersoner å låne mer enn økonomien tåler. Et kommende gjeldsregister i NorgeLes mer

Inkassobyråets undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

Et inkassobyrå inndriver normalt flere krav på vegne av de samme oppdragsgivere. I utgangspunktet kreves det ingen individuell vurdering av hvert enkelt krav før inkassoprosessen igangsettes. Det er imidlertid viktig at fordringshaver informerer inkassator om eventuelle innsigelser som er fremsattLes mer

Kriminalitet og konkurskjeltringer

Konkursrådet er bekymret og mener at det settes av for lite ressurser i konkurser som skjuler kriminelle handlinger. I de siste årene har det vært en økning på antall næringsdrivende som jobber over lovens grenser. Det er derfor liten tvilLes mer

Ungdom og betalingsproblemer

Ungdom i alderen 18 til 25 år sliter med betalingsproblemer. Dette kan forplante seg videre i livet. En eller flere betalingsanmerkninger kan få konsekvenser ved opptak av blant annet boliglån. De siste kvartaler viser en økning i betalingsanmerkninger på 12Les mer

Viktig å ta grep

En levert vare eller tjeneste er ikke solgt før denne er betalt. Forfalte krav er ferskvare. Jo lengre tid det tar før du purrer etter forfall, jo større er sjansen for at din kunde glemmer hele kravet. Vi opplever atLes mer

Skjult kredittid

Den skjulte kredittiden er den tiden som går fra bestillingen mottas til faktura blir produsert og sendt til kunden. Den betaling du får for din leveranse er din viktigste arbeidskapital. I stedet for å utvide kassakreditten, er det mye mereLes mer

Komme i gang

Vi opplever at flere bedrifter har vegring for å sende sine kunder over til inkasso. Først har kunden fått en faktura med 10 – 60 dagers kredittid. Kunden unnlater å betale ved forfall. Det sendes en purring eller et inkassovarselLes mer

Inkasso-Norge

Det er i dag rundt 7,5 millioner inkassosaker til behandling. Dette utgjør ca. 70 milliarder kroner. Aldersgruppen 34 – 49 år topper antall saker og gjeld. Det er også en stor økning i forbruksgjeld blant unge under 25 år. HerLes mer

Gode råd

Foruten bistand ved utsending av inkassovarsel og ordinær inkasso-oppfølging, ønsker vi å gi våre kunder gode råd om interne rutiner innen fakturering og purrerutiner. Gjennom 28 år har Orkla Credit AS vært en foretrukken leverandør av inkassotjenester og rådgivning påLes mer

Norge i dag

På grunn av oljenedturen har en del bransjer fått noen utfordringer med å betale sine regninger. Så langt er dette ikke et nasjonalt problem. Veksten i antall konkurser utmerker seg innen bransjene bygg og anlegg, ingeniører, konsulenter og bemanning ogLes mer